V SZKOŁA OTOLARYNGOLOGII
IV Krajowy Zjazd Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

16 – 17 MARCA 2018r.

TERMIN
KONFERENCJI

16 - 17 MARCA 2018 r.

PROGRAM KONFERENCJI

SPRAWDŹ

szczegółowy program konferencji

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel Copernicus ****

Bulwar Filadelfijski 11 w Toruniu.

AKTUALNOŚCI

06 luty 2018 Informacje o posiedzeniu Zarządu oraz Posiedzenie Rady (menu w zakładce więcej)

18 stycznia 2018 Możliwość rejestracji na warsztaty

06 grudnia 2017  Uruchomienie strony internetowej. Możliwość resjestracji na konferencję.

 

 

adamed

SREBRNY PARTNER

 

 

certyfikat 1

OPŁATA
ZJAZDOWA

KOSZT UCZESTNICTWA
W ZJEŹDZIE:

350,00 zł Członkowie PTOCHGiSzyi zgłoszenie do 28 luty 2018r
440,00 zł
- Pozostali zgłoszenie do 28 luty 2018r


450,00 zł - zgłoszenie od 1 marca 2018r.
500,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)
150,00 zł - Pielęgniarka

UWAGA: o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji


IMPREZA TOWARZYSZĄCA:


130,00 zł
- koszt uczestnika
130,00 zł - osoba towarzysząca, uprawnia
do udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

W RAMACH OPŁATY ZJAZDOWEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwę lunchową pierwszego dnia
7)  streszczenia wykładów
8)  udział  w warsztatach


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ<BR>PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:

AGORA
ul. Błażeja 10L/2, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „Laryngologia 2018”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 15 punktów edukacyjnych przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską.

REZERWACJA
HOTELU

Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc noclegowych
proszone są o dokonywanie rezerwacji wyłącznie:

1)  uzupełniając formularz rejestracji znajdujący się na stronie
2)  lub e-mailem na adres: hotele@agora-konferencje.pl

Gwarantujemy Państwu miejsca noclegowe z bonifikatą.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2