V SZKOŁA OTOLARYNGOLOGII
IV Krajowy Zjazd Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

16 – 17 MARCA 2018r.

PROGRAM RAMOWY

16 marca 2018 r. (piątek)
  Sala A Sala B
8.30-9.00 Otwarcie Zjazdu:
Prof. D. Jurkiewicz, Dr hab. E. Jaworowska
Wykład inauguracyjny
Prof. Ewa Olszewska
9.00-11.00 Sesja I - Zapalenie przewodu
słuchowego zewnętrznego
Sesja VI - Rynologiczna
11.00-11.30

Przerwa kawowa

 

WARSZTATY
Audiometria mowy w praktyce – testy monosylabowe, liczbowe i zdaniowe
Oticon Polska/Interacoustics

11.30-13.30 Sesja II - Porażenie strun głosowych Sesja VII - Trachetomia
13.30-14.30

Sesja III - Od Perlaka do implantu słuchowego. Ciekawe przypadki kliniczne

WARSZTATY
Balonoplastyka zatok przynosowych
Prowadzący: Dr n.med. Kornel Szczygielski

Sesja VIII - Ciekawe Przypadki kliniczne
14.30-15.30 Przerwa lunchowa
15.30-17.30

Sesja IV - Probiotyki, symbiotyki, dieta
w leczeniu stanów zapalnych górnych dróg oddechowych

WARSZTATY godz. 15.30-16.30
Chirurgia plastyczna i estetyczna w zakresie głowy i szyi
Dr n.med. Marcin Jadczak, lek. Piotr Rot

Sesja IX - Postępy w otolaryngologii
17.30-19.00 Sesja V - Nowoczesna diagnostyka
chorób ucha
 
   
17 marca 2018 r. (sobota)
  Sala A Sala B
9.00-11.00 Sesja X - Problemy geriatryczne w otolaryngologii Sesja XIII - O krwawieniach
i krwotokach w laryngologii
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-13.00 Sesja XI - Otolaryngologia dziecięca Sesja XIV - Wytyczne EBM w otologii
13.00-15.00 Sesja XII - Otoneurologia Sesja XV - Nowotwory ślinianki
przyusznej
15.00 Zakończenie Zjazdu

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

8.30 - 8.40 Otwarcie Zjazdu
Prof. dr hab. med. Dariusz Jurkiewicz, Dr hab. med. Ewa Jaworowska

8.40 - 9.00 Wykład inauguracyjny - Dlaczego szeregowy Dolas chrapał i co z tego wynikło? Prof. dr hab. med. Ewa Olszewska 

 

 

SALA A

9.00 - 11.00 I Sesja ZAPALENIE PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO Dylematy w częstej i łatwej , a czasami śmiertelnej jednostce nozologicznej

Moderator: Prof. dr hab. med. Witold Szyfter

1. Leczenie empiryczne (jakie) czy wymaz: kiedy i jak pobierać?
Lek. Joanna Napierała
2. Sytuacje wyjątkowe: OEM, zaburzenia odporności, dalekie podróże
Lek. Magdalena Węgrzyniak
3. Zalecany schemat leczenia miejscowego
Lek. Joanna Napierała , Małgorzata Wierzbicka
4. Zalecany schemat leczenia systemowego (antybiotyk doustnie)
Lek. Joanna Napierała, Małgorzata Wierzbicka
5. Na co zwrócić uwagę przy pielęgnacji miejscowej dla osiągnięcia dobrego wyniku?
Prof. dr hab. med. Witold Szyfter

 

Powrót do Programu ramowego

  

11:00-11:30 Przerwa kawowa

Warsztat 1 Sala Luna C godz. 11.00-11.30
Audiometria mowy w praktyce –testy monosylabowe, liczbowe i zdaniowe
Prowadzący: Oticon Polska / Interacoustics

 

11.30 - 13.30 Sesja II PORAŻENIE STRUN GŁOSOWYCH - nowe możliwości diagnostyki, leczenia i rehabilitacji

Moderator: Prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk

Anatomia i fizjologia kliniczna krtani
Dr n. med. Barbara Jamróz

Diagnostyka otolaryngologiczna i foniatryczna pacjentów z porażeniem strun głosowych
Dr n. med. Ewelina Sielska - Badurek

Zabiegi poprawiające głos w porażeniach krtani - (medializacja iniekcyjna)
Dr n. med. Ewelina Sielska-Badurek

Zabiegi poprawiające głos w porażeniach krtani - (medializacja - wszczepienie implantu)
Dr n. med. Anna Rzepakowska

Operacje odbarczenia nerwów krtaniowych i reinerwacji krtani
Prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk

Zasady rehabilitacji pacjentów z porażeniem strun głosowych
Mgr Joanna Chmielewska

Dyskusja - procedura postępowania u pacjentów z porażeniem strun głosowych

 

Powrót do Programu ramowego

 

 

 

13.30 - 14.30 Sesja III Od Perlaka do implantu słuchowego. Ciekawe przypadki kliniczne

Moderator: Prof. dr hab. med.Witold Szyfter

14.30 - 15.30 Przerwa lunchowa

Warsztat 2 Sala Luna C godz. 13.30-14.30
Balonoplastyka zatok przynosowych
Prowadzący: Dr n.med. Kornel Szczygielski

Powrót do Programu ramowego

 

 

15.30 - 17.30 Sesja IV NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA CHORÓB UCHA

Moderator: Prof. dr hab. med. Jerzy Kuczkowski

Diagnostyka chorób autoimmunologicznych ucha wewnętrznego
Prof. dr hab. med. Waldemar Narożny

Diagnostyka obrazowa w rozpoznawaniu powikłań ostrego i przewlekłego zapalenia ucha środkowego
Prof. dr hab. med. Jerzy Kuczkowski

Nowe możliwości diagnostyki audiologicznej w chorobach ucha
Dr hab. med. Tomasz Przewoźny

 

 

Warsztat 3 Sala Luna C godz. 15.30-16.30
Chirurgia plastyczna i estetyczna w zakresie głowy i szyi
Prowadzący: Dr n.med. Marcin Jadczak, lek. Piotr Rot

 

Powrót do Programu ramowego

 

 

 

17.30 - 19.00 Sesja V PROBIOTYKI, SYMBIOTYKI, DIETA W LECZENIUSTANÓW ZAPALNYCH GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH- „czary-mary” czy „evidence based medicine”?

Moderator: Prof. dr hab. med. Małgorzata Wierzbicka

1. Przewód pokarmowy i jego mikrobiom - „serce” naszej odporności
Prof. dr hab. med. Maria Siwek

2. Probiotyki i symbiotyki w codziennej praktyce laryngologa - poszerzenie wskazań
Prof. dr hab. med. Małgorzata Wierzbicka

3. ISMIGEN – kilka słów o terapii lizatami bakteryjnymi
Magdalena Zdybicka

4. Czy postępowanie immunoprewencyjne może zmienić leczenie, ograniczyć antybiotykoterapię, w nawracających zapaleniach gardła i zatok?
Dr hab. med. Wioletta Pietruszewska

 

 

 

Powrót do Programu ramowego

 

 

 SALA B


9.00 - 11.00 VI Sesja: RYNOLOGICZNA
Moderator: Prof. dr hab. med. Paweł Stręk

Reoperacje w chirurgii endoskopowej zatok 
Dr hab. med. Grażyna Lisowska

Mucocele zatok przynosowych
Dr med. Piotr Wardas

Neuropatia nerwu wzrokowego - sposoby postępowania chirurgicznego
Dr hab. med. Andrzej Sieśkiewicz

Praca w zespole neurochirurg-otorynolaryngolog - od czego zacząć?
Dr hab. med. Tomasz Gotlib

Nosowe przepukliny oponowo-mózgowe - pułapka rynologiczna czy triumf rynochirurga?
Prof. dr hab. med. Paweł Stręk

Dlaczego warto stosować momentazon donosowy
Prowadzący: przedstawiciel Grupy Adamed

Miejsce fitoterapii w praktyce otolaryngologicznej: nawracające infekcje, zapalenia zatok
Dr n. med. Magdalena Arcimowicz

11.00 - 11.30 Przerwa Kawowa

Powrót do Programu ramowego

 


11.30 - 13.30 VII Sesja TRACHETOMIA „STEP BY STEP” jak? kiedy i gdzie przy wskazaniach planowych ?
Moderator: Prof. dr hab. med. Witold Szyfter

Wprowadzenie
Prof. Witold Szyfter

Na co uważać przy wykonywaniu tracheotomii, kiedy być czujnym, jak osiągnąć sukces ?
Prof. dr hab. med. Witold Szyfter

Tracheotomia – czy to stale pole bitwy o przeżycie chorego ?- powikłania wczesne i późne.
Dr hab. med. Ireneusz Kantor

Tracheotomia klasyczna czy przezskórna. Procedura oczami rezydenta.
Lek. Alicja Przybycin, Aleksandra Roszkiewicz

Dyskusja i podsumowanie
Prof. dr hab. med. Witold Szyfter

 

Warsztat 2  Sala Luna C godz. 13.30-14.30
Balonoplastyka zatok przynosowych
Prowadzący: Dr n.med. Kornel Szczygielski

14.30 - 15.30 Przerwa lunchowa

Powrót do Programu ramowego

 

 

15.30 - 17.00 VIII Sesja: CIEKAWE PRZYPADKI KLINICZNE
Moderator: Dr hab. med. Wioletta Pietruszewska

Trudności diagnostyczne i lecznicze w wybranych chorobach otolaryngologicznych na podstawie przypadków klinicznych: „Mój trudny pacjent w Łódzkiem”
1.     Mój pacjent z guzem ślinianki przyusznej: postępowanie krok po kroku
        Dr n.med. Zbigniew Kozłowski, Izabela Olejniczak, Anna Pieczykolan, Wioletta Pietruszewska
2.     Mój pacjent z PZUŚ: jak badania obrazowe mogą wpłynąć na decyzje lecznicze
        Dr n. med. Oskar Rosiak, Marcin Durko, Andrzej Kusak, Piotr Grzelak, Wioletta Pietruszewska
3.     Mój pacjent ze schorzeniem krtani: od choroby układowej do nowotworowej
        Dr n. med. Katarzyna Bojanowska-Poźniak, Anna Pajor, Joanna Jeruzal, Wioletta Pietruszewska
4.     Mój pacjent z brodawczakiem odwróconym nosa i zatok przynosowych
        Dr n. med. Jolanta Chmielecka-Rutkowska, Zbigniew Kozłowski, Marcin Mazerant, Wioletta Pietruszewska

Warsztat 3 godz. Sala Luna C 15.30-16.30
Chirurgia plastyczna i estetyczna w zakresie głowy i szyi
Prowadzący: Dr n.med. Marcin Jadczak, lek. Piotr Rot

Powrót do Programu ramowego

 

17.30 - 19.00 IX Sesja - Postępy w otolaryngologii
Moderator: Prof. Jarosław Markowski

Aktualne wskazania do leczenia niedosłuchów za pomocą implantów zakotwiczonych kości skroniowej - materiał i doświadczenia własne Kliniki Laryngologii w Katowicach (Górnośląski Program Leczenia Niedosłuchów przy pomocy Implantów Zakotwiczonych)
Dr n. med. Aleksandra Śląska - Kaspera, Katarzyna Przytuła - Kandzia, Maciej Kaspera,
Joanna Symela, Jarosław Markowski

Leczenie chorych ze zwężeniami podgłośniowymi krtani z zastosowaniem autogennej chrząstki przegrody nosa
Dr n. med. Jarosław Paluch, Jarosław Markowski, Jan Pilch

Plazma argonowa versus laser w mikrochirurgii krtani
Dr n. med. Jarosław Paluch, Jarosław Markowski, Jan Pilch, Agnieszka Piotrowska - Seweryn

Nauki podstawowe w onkologii głowy i szyi - obecny stan wiedzy i wyzwania na przyszłość
Dr n. med. Jarosław Paluch

 

Powrót do Programu ramowego

 

 

 

 

17 marca 2018 r. (sobota)

 

SALA A


9.00 - 11.00 X Sesja - Problemy geriatryczne w otolaryngologii
Moderator: Prof. dr hab. med. Jacek Składzień

1.Odmienność w leczeniu i postępowaniu u chorych z rakiem krtani  wieku senioralnym
Dr med. Agnieszka Wiatr, Maciej Wiatr,Jacek Składzień, Mateusz Dworak, Krzysztof Cabała

2.Guzy ucha zewnętrznego i środkowego w wieku senioralnym
Dr hab.Maciej Wiatr, Agnieszka Wiatr ,Jacek Skłdzień, Krzysztof Cabała, Mateusz Dworak

3.Pacjent geriatryczny-ryzyko hospitalizacji
Dr n. med. Anna Skalska

4. Zawroty głowy w wieku senioralnym
Dr hab. med. Jerzy Tomik
 
5.Leczenie operacyjne chorych długowiecznych w materiale Kliniki Otolaryngologii UJ
Prof. dr hab. med. Jacek Składzień, Anna Skalska, Maciej Wiatr, Jerzy Tomik, Agnieszka Wiatr

 

11.00 - 11.30 Przerwa kawowa

Powrót do Programu ramowego

 


11.30 - 13.00 XI Sesja OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA
Moderator: Prof. dr hab. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz

Zapalenie wyrostka sutkowatego
Prof. dr. hab. med. Elżbieta Hassman-Poznańska

Podgłośniowe zapalenie krtani
Dr hab. med. Bożena Skotnicka

Leczenie nowotworów głowy i szyi u dzieci z jednoczasową rekonstrukcją
Dr hab. med. Łukasz Krakowczyk

Najczęstsze wątpliwości otolaryngologiczne u dzieci w codziennej praktyce
Prof. dr hab. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz

Powrót do Programu ramowego

 


13.00 - 15.00 XII Sesja OTONEUROLOGIA
Moderator: Prof. dr hab. med. Henryk Kaźmierczak

Dlaczego najczęściej występujące łagodne, napadowe położeniowe zawroty głowy są rzadko rozpoznawane w gabinecie laryngologicznym?
Prof. dr hab. med. Jurek Olszewski

Rehabilitacja ruchowa chorych z zawrotami głowy - film
Prof. dr hab. med. Jurek Olszewski

Zaburzenia narządu przedsionkowego u pacjentów po łagodnych urazach głowy
Prof. dr hab. med. Magdalena Józefowicz - Korczyńska, Wojciech Skóra

Rozbieżności w testach funkcji obwodowego narządu przedsionkowego u pacjentów z zespołami przebiegającymi z nadciśnieniem w uchu wewnętrznym
Dr n. med. Grażyna Tacikowska, Katarzyna Pietrasik, Magdalena Sosna, Henryk Skarżyński

Charakterystyka migreny przedsionkowej (klinika, testy przedsionkowe) , analiza retrospektywna 213 pacjentów
Dr n. med. Grażyna Tacikowska, Katarzyna Pietrasik, Magdalena Sosna, Henryk Skarżyński

Próba przetokowa przy współistniejącym oczopląsie wrodzonym
Prof. dr hab. med. Henryk Kaźmierczak, Katarzyna Pawlak-Osińska, Artur Bogacz

Oczopląs optokinetyczny w uszkodzeniach rdzeniowo-móżdżkowych
Prof. dr hab. med.Katarzyna Pawlak-Osińska

Powrót do Programu ramowego

 

SALA B

9.00 - 11.00 XIII Sesja: O KRWAWIENIACH I KRWOTOKACH W LARYNGOLOGII
Moderator: Dr hab. med. Ewa Jaworowska

Krwawienia z górnych dróg oddechowych w przebiegu schorzeń ogólnoustrojowych
Dr n. med. Katarzyna Amernik

Krwawienia po usunięciu migdałów
Dr hab. med. Ewa Jaworowska

Postępowanie chirurgiczne w krwotokach z nosa- dostępy
Dr hab. med. Tomasz Gotlib

Postępowanie w krwotokach u pacjentów onkologicznych
Dr n. med. Maciej Kawczyński

Miejsce radiologii interwencyjnej w leczeniu chorych laryngologicznych
Prof. Jerzy Garcarek

 

11.00 - 11.30 Przerwa kawowa

Powrót do Programu ramowego

 

11.30 - 13.00 XIV Sesja Wytyczne EBM w otologii

Moderator: Prof. dr hab. med. Marek Rogowski

Perlak - wytyczne European Academy of Otology and Neurotology
Prof. dr hab. med. Ewa Olszewska

Przewlekły tinnitus
Lek. Paweł Bielecki

Nagła głuchota
Lek. Paweł Onopiuk

Powrót do Programu ramowego

 

 

 

 

13.00-15.00 XV Sesja - NOWOTWORY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
Moderator: Prof. dr hab. med. Czesław Stankiewicz

Histopatologia
Prof. dr hab. med. Wojciech Biernat

Diagnostyka obrazowa
Dr n. med. Karolina Markiet

Nowotwory niezłośliwe
Dr n. med. Bogusław Mikaszewski

Nowotwory złośliwe
Dr n. med. Dominik Stodulski

Leczenie chirurgiczne
Prof. dr hab. med. Czesław Stankiewicz

15.00 Zakończenie Zjazdu

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2