V SZKOŁA OTOLARYNGOLOGII
IV Krajowy Zjazd Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

16 – 17 MARCA 2018r.

KOMITET
NAUKOWY

Przewodniczący Komitetu

Prof. dr hab. med. Dariusz Jurkiewicz
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej WIM w Warszawie

Dr hab. med. Ewa Jaworowska
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej PUM w Szczecinie

Członkowie:

Prof.

Wojciech

Biernat

Prof. Ireneusz Kantor

Prof.

Jerzy

Garcarek

Dr hab.

Tomasz

Gotlib

Prof.

Elżbieta

Hasmann-Poznańska

Prof.

Magdalena

Józefowicz-Korczyńska

Prof.

Henryk

Kaźmierczak

Dr hab.

Łukasz

Krakowczyk

Prof.

Jerzy

Kuczkowski

Prof.

Grażyna

Lisowska

Prof.

Jarosław

Markowski

Prof.

Wldemar

Narożny

Prof.

Kazimierz

Niemczyk

Prof.

Ewa

Olszewska

Prof.

Jurek

Olszewski

Prof.

Katarzyna

Pawlak-Osińska

Prof.

Wioletta

Pietruszewska

Dr hab.

Tomasz

Przewoźny

Prof.

Marek

Rogowski

Dr hab.

Andrzej

Sieśkiewicz

Prof.

Jacek

Składzień

Dr hab.

Bożena

Skotnicka

Prof.

Czesław

Stankiewicz

Prof.

Paweł

Stręk

Prof.

Witold

Szyfter

Dr hab. Maciej

Wiatr

Prof.

Małgorzata

Wierzbicka

Dr hab.

Jerzy

Tomik

Prof.

Beata

Zielnik-Jurkiewicz

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2