V SZKOŁA OTOLARYNGOLOGII
IV Krajowy Zjazd Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

16 – 17 MARCA 2018r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczesnicy konferencji otrzymają certyfikat uczesnictwa posiadający punkty edukacyjne  przyznane przez Okręgową Izbę Lekarska. Dodatkowy certyfikat otrzymają uczesnicy warsztatów.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2